Εξειδικευμένες μετρήσεις

 Σωματομετρήσεις: Μέτρηση Βάρους, Ύψους, Περιφερειών

08

Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Διαβάστε περισσότερα…

06

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα…

09

09

Μέτρηση Φυσικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα…

 

woman-wearing-a-BodyMedia-Adhesive-Patch