Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Η Ανάλυση Σύστασης Σώματος και ιδιαίτερα η μέτρηση του ποσοστού λίπους είναι πολύ σημαντική καθώς αυτό έχει άµεση επίδραση στην υγεία του ανθρώπου. Το βάρος από μόνο του δεν αποτελεί επαρκή δείκτη καλής υγείας.

Μεγαλύτερη σημασία έχει η ποσότητα και ιδιαίτερα η κατανομή του σωματικού λίπους, η οποία αποτελεί επιπλέον δείκτη για αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.

Η εκτίµηση του σωματικού λίπους είναι απαραίτητη για τη διάγνωση του βαθµού παχυσαρκίας. Είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει στον προσδιορισµό ενός φυσιολογικού – υγιούς επιπέδου βάρους και στο σχεδιασµό ενός σωστού και εξατομικευμένου διαιτολογίου ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Με την ανάλυση σύστασης σώματος µπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σωστή εκτίµηση της σωµατικής ανάπτυξης και ωρίµανσης των παιδιών, καθώς και εκτίµηση του σώματος των αθλητών. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η απόδοση των αθλητών εξαρτάται σε κάποιο βαθµό και από το ποσοστό σωµατικού λίπους.

Για τη μέτρηση αυτή χρησιμοοιείται ο πολυσυχνοτικός λιπομετρητής – αναλυτής σύστασης σώματος Tanita MC-780.

Εφαρμόζονται 3 συχνότητες για ανάλυση σύστασης σώματος υψηλής ακρίβειας και τμηματικά

MC780_10

 

MC780

Οι τιμές οι οποίες προσδιορίζονται οι εξής :
 • Λίπος %MC780_printout_small
 • Λίπος kg
 • Άλιπη μάζα
 • Μυϊκή μάζα
 • Συνολικά υγρά σώματος
 • Εξωκυττάριο υγρό
 • Ενδοκυττάριο υγρό
 • Δείκτης μάζας σώματος
 • Οστική μάζα
 • Σωματική κατάταξη
 • Σπλαχνικό λίπος
 • Αναλογία ECW/TBW
 • Βασικός μεταβολικός ρυθμός
 • Phase Angle
 • Basal Metabolic Rate indicator
 • Μεταβολική ηλικία
 • Κατανομή σωματικού λίπους
 • Ισορροπία μυϊκής μάζας
 • Επίδοση μυών κάτω άκρων
 • Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή μάζα kg και αξιολόγηση

 

Για ακριβείς μετρήσεις θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :
 1. Για 3 ώρες πριν τη μέτρηση να μην έχουν καταναλωθεί υγρά (νερό, καφέ, τσάι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό).
 2. Για τουλάχιστον 3 ώρες πριν να μην έχει καταναλωθεί επίσης κάποιο γεύμα ή σνακ.
 3. Για 24 ώρες να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ έχει διουρητική δράση και επηρεάζει τη ροή του αίματος με αποτέλεσμα να μην έχουμε σωστά αποτελέσματα.
 4. Για 12 ώρες να έχετε αποφύγει κάθε μορφής άσκηση. Η άσκηση επιδρά επί της υδατικής και ηλεκτρολυτικής ισορροπίας του σώματος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις.
 5. Για τις γυναίκες απαγορεύεται η μέτρηση τις μέρες της έμμηνου ρήσης αλλά και 4 μέρες πριν ή μετά.
 6. Η μέτρηση απαγορεύεται σε εγκύους και σε άτομα με βηματοδότη.
 7. Τέλος, η χρήση ορισμένων φαρμάκων (π.χ. διουρητικών) μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

 

Δείτε εδώ ένα σχετικό βίντεο

 

MC780_combo