Διατροφή & Στάδια ζωής

Caregiver-water-960x320

Ενυδάτωση στην Τρίτη ηλικία

Ο ρόλος που παίζουν τα ποτά στην παροχή νερού στη διατροφή έχει αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Ινστιτούτο Επιστημών Ζωής (ILSI) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και έχει ιδιαίτερη σημασία για ομάδες πληθυσμού οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην αφυδάτωση, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άτομα που